VESTBY & FAHRE 

en del av Söderberg & Partners Norge 
La ikke bedriftens viktigste ansattegode være en "godt bevart hemmelighet"

Vestby & Fahre ble etablert 1. februar 2020 av Stina Vestby og Beate Fahre.

Vi har lang erfaring med pensjonsrådgivning i ulike bransjer og sektorer. Blant annet har vi erfaring fra Statens pensjonskasse, livsforsikringsselskap og norske og internasjonale forsikringsmeglere.

Vi tilbyr nøytral og uavhengig rådgiving innen privat og offentlig tjenestepensjon og kan bistå ved synliggjøring av pensjon for ansatte, endringer i tjenestepensjon, fusjon og fisjon, sluttpakker, lederpensjoner og utenlandske arbeidstakere i Norge. 

Bilde av Stina Vestby
Stina Vestby

Økonom og autorisert forsikringsmegler

Stina har mer enn 30 års erfaring som pensjonsrådgiver. Hun har jobbet i Statens Pensjonskasse, livsforikringsselskap oghos norske og internasjonale forsikringsmeglere. 

Stina har blant annet vært prosjektleder for pensjonsendringene i Norges Røde Kors, NILU, Nobels Fredssenter, Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Innovasjon Norge og Avinor.        

stina@vestbyfahre.no
Tlf: +47 976 772 65


Dette sier kundene om Stina:

«Du har en helt spesiell evne til å formidle vanskelig informasjon på en pedagogisk og lettfattelig måte»  

«En svært dyktig konsulent, prosjektleder og fagperson, som vi kun har gode kundeopplevelser med»

«Hadde aldri klart dette uten deg»  

«Kunne ikke hatt bedre kundekontakt og oppfølging enn det vi har fått fra deg»

Bilde av Beate Fahre
Beate Fahre

Jurist og bedriftsøkonom        

Beate har over 30 års erfaring som pensjonsrådgiver. Hun har jobbet hos norske og internasjonale forsikringsselskap og forsikringsmeglere.

Beate benyttes som ekspert i media og som sparringspartner av leverandører og Finanstilsynet. Prosjektdeltaker ved virksomhetsoverdragelser og pensjonsendringer i blant annet OKEA, Norske Shell, Norges Røde Kors, Norges Rederiforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter. 

beate@vestbyfahre.no
Tlf: +47 970 36 061


Dette sier kundene om Beate: 

«Beate snakker entusiastisk om pensjon»

«En av våre tillitsvalgte sa etter et pensjonskurs med Beate: «du får til og med meg til å synes pensjon er spennende!».

«Ikke visste jeg at kurs om pensjon kunne både være forståelig og morsomt»

«Nå skjønner til og med jeg litt mer om pensjon»

Våre samarbeidspartnere

Vestby & Fahre AS

Vår spesialitet er å formidle pensjon, forsikring og økonomi på en engasjerende og forståelig måte.

Kontakt oss

Besøksadresse:
Lysaker Torg 15 c/o Söderberg & Partners
1366 Lysaker

+47 970 360 61
Send oss en e-post

© Copyright vestbyfahre.no

Designet av Anette Tusvik