Rådgivning for bedrifter

Synliggjøre og skape interesse for bedriftens pensjons- og forsikringsordning

 • Seniorkurs
  • Gjennomgang av folketrygd, AFP, privat og offentlig tjenestepensjon og tidligere opptjente pensjonsrettigheter
  • Opplæring i regler for arv, gaver, skifte og fremtidsfullmakt
 • Endre og Tilpasse pensjons- og forsikringsordninger
 • pensjonsendringer i forbindelse med virksomhetsoverdragelser
 • Pensjonsordning for ledere
 • Sluttpakker, pensjon og AFP
 • Pensjon, trygd og forsikring ved utstasjonering av ansatte
 • Utenlandske arbeidstakere i Norge


Kurs og foredrag

 • Informasjon til ansatte om pensjon og forsikring
 • Seniorseminar og rådgivning
 • Kvinner, pensjon og økonomi
 • Giftemål eller samboerskap - forskjeller og likheter
 • Arv, gaver og testament - hva må du passe på
 • Vergemål og fremtidsfullmakt


Rådgivning til privatpersoner

 • Oversikt over dine pensjonsordninger
 • Hva kan du forvente deg i pensjon
 • Vi lever av netto utbetalt, ikke brutto pensjon. Hvordan finne ut hva du kan leve av som pensjonist ?

© Copyright vestbyfahre.no